Copyright © All Rights Ø10

K I L D E V Æ L D S S K O L E N - Ø 1 0

Hvis du vil videre i dit liv....

Ø10 ligger i grønne omgivelser på Østerbro med udsigt til Kildevældssøen og tæt på S-tog og bus.

 

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

• åbent computermiljø med nye computere

• gode opholdsfaciliteter inde og ude

• tekøkken og elevskabe

• godt studiemiljø og kammeratskab

• kunststofbane, stor idrætshal og kunstlokaler.

 

Fag

Du sammensætter selv dit skema, som indeholder:

• 8 timer temafag med enten Kultur, Sport, Kunst eller Fodbold

• 6 timer dansk, 4 timer matematik, 4 timer engelsk. Alle fag er niveau-delte,

så holdene passer til dér hvor du er.

• 6 timer valgfag, hvor du kan vælge mellem:

- tysk

- fransk

- fysik/kemi

- psykologi

- hjemkundskab

- samfundsfag

- ekstra matematik

- ekstra dansk

- ekstra engelsk

- it og kommunikation

Efter 10. klasse kan du vælge at gå til prøve i FSA eller FSA10 i dansk, engelsk og matematik og FS10 i fysik/kemi, tysk og fransk.

 

Skoleåret indeholder også:

• en uge i brobygning på en ungdomsuddannelse, der har din interesse

• en uge på studietur til Berlin (NB. Obligatorisk elevbetaling max. 1800 kroner)

• en uge med selvvalgt opgave, der har sammenhæng med din uddannelsesplan

• gallafest og andre sociale arrangementer.

 

Hvis du satser på at fortsætte på en gymnasial uddannelse, kan du kvalificere dig uanset hvilken

temalinje, du søger ind på.

 

Vil du hellere på teknisk skole, social- og sundhed eller handelsskole, kan du vælge en fagkombination, der netop ruster dig til dette. Er du stadig i tvivl om dit videre uddannelsesforløb, vil forberede nogle fag eller prøve helt nye fag, så har vi tilbuddet til dig.

 

 

Ø10 sygemeldning til skolens kontor: Tlf.: 33 36 44 76

 

 

 

 

Infoaften for

kommende elever:

Tors. d. 02/02 2017

Kl. 17.00

________________

 

Billeder fra Ø10

gennem årene